machineveiligheid db arbo advies

Vijf tips voor het veilig werken met machines met bewegende delen

In een vorig artikel schreef ik over de arbeidsongevallen door machines met bewegende delen. Medewerkers omzeilen gemakkelijk de afschermingen en het ontwerp kan praktischer. Toch zijn er tips te geven om het werken met machines met bewegende delen zo goed mogelijk te beheersen.

Vijf tips om veilig te werken met machines met bewegende delen

  1. Controleer regelmatig of de afscherming van de bewegende delen effectief en deugdelijk is
  2. Onderscheid verschillende werkzaamheden zoals bedienen, vervoeren, onderhoud etc. in de risico-inventarisatie
  3. Bied specifieke werkinstructies in de taal van de werknemer die met de machine werkt aan
  4. Houd toezicht op onveilig gebruik van machines
  5. Let op afwijkend gedrag of juist routinematige werkwijzen

Werkinstructies voor onderhoud van de machines

Door met regelmaat de machines te controleren of de onderdelen en afscherming in goede staat zijn voorkomt u ongevallen.

Het onderhoud van de machines vraagt zorgvuldigheid. Geef expliciet aandacht aan de werkinstructies voor het onderhoud.
Denk aan het specificeren van het energie vrijmaken van de machine.
Na het onderhoud dient bekeken te worden of er onderdelen ‘over’ zijn. Indien dit het geval is, ontbreekt er een onderdeel in de machine, wat mogelijk leidt tot onnodige ongevallen. Zie hier als werkgever op toe.

Toolboxmeeting over werkinstructies

Werkinstructies dienen niet alleen aan nieuwe medewerkers maar ook aan medewerkers die langer bij het bedrijf werken verstrekt te worden. Een toolboxmeeting waar uitleg wordt gegeven over het hoe en waarom van het voorkomen van ongevallen is een waardevolle investering.

DB Arbo Advies begeleidt bedrijven bij het opzetten van toolboxmeetingen en het uitvoeren.

Neem contact op met Dirk Bok om te bespreken wat hij voor u kan betekenen in het voorkomen van ongevallen. Ook inventariseert hij graag de risico’s bij het werken met machines. Dirk is een expert in de machineveiligheid.