5 zaken die je minimaal op orde moet hebben volgens de Arbowet DB Arbo Advies

5 zaken die je minimaal op orde moet hebben volgens de Arbowet

Om hoge boetes te voorkomen en werkbare situaties te creëren vind je hier een opsomming van vijf minimale verplichtingen waar je als bedrijf aan moet voldoen volgens de vernieuwde Arbowet.

Preventie en de Arbowet

De bedrijfsarts heeft een preventieve rol in de advisering over gezond en veilig werken.

Medewerkers moeten de bedrijfsarts vrijblijvend kunnen bezoeken om te spreken over hun gezondheid in relatie tot hun werk. Een open spreekuur is hier een goede oplossing voor.

Basiscontract en de Arbowet

Gemaakte afspraken tussen arbodienstverleners en werkgevers dienen vastgelegd te worden in een basiscontract. Belangrijk is dat de werkgever ook zelf het contract ondertekent.

Bedrijfsarts en de Arbowet

De bedrijfsarts moet beroepsziekten kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Ook dient de bedrijfsarts, om goed zicht te krijgen op de arbeidsomstandigheden, toegang krijgen tot elke werkplek in de organisatie.

Klachten

Iedere bedrijfsarts dient een klachtenprocedure te hebben. De werknemer is bij verschil van mening of twijfel aan het advies een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts.

Preventiemedewerker en de Arbowet

De OR of personeelsvertegenwoordiging dient in te stemmen met de benoeming van de preventiemedewerker. Dientengevolge krijgt de preventiemedewerker een duidelijker rol binnen de organisatie. DB Arbo Advies heeft een hoog gewaardeerde training preventiemedewerker. Praktisch, heerlijke lunch, interactief en heel leerzaam is de feedback die wij ontvangen.

dag van de bhv db arbo advies

Geef ludiek aandacht aan de dag van de BHV

5 november: dag van de BHV

Iedere eerste maandag van de maand hoor je om 12.00 uur  het luchtalarm. DB Arbo Advies roept iedereen op om maandag 5 november -op de dag van de BHV- bij het horen van de sirene, stil te staan bij de inzet van de bedrijfshulpverleners.

Landelijk aandacht voor inzet bedrijfshulpverleners

5 november 2018 wordt landelijk weer aandacht gevraagd voor de inzet van de ruim 500.000 bedrijfshulpverleners binnen Nederland. DB Arbo Advies roept iedere organisatie op om extra aandacht te geven aan hun BHV-organisatie.

Deze dag gaat over de veiligheid en gezondheid op het werk en van ons allemaal.

Bedrijfshulpverleners in het zonnetje

De dag van de BHV is er in de eerste plaats voor de niet-BHV’ers! Kernwoorden zijn support en waardering voor de BHV-er die zich inzet voor de ander.

Zet de BHV-er deze dag eens extra in het zonnetje!

Thema 2018 dag van de bedrijfshulpverlener

In 2017 luidde het thema “24/7 x 52 = 365 Er zijn altijd en overal BHV’ers om je heen!”

In 2018 geeft de slogan de kracht van de BHV organisatie weer: “Veiligheid kent slechts één tijd… op tijd.”

Training BHV- doe je mee

DB Arbo Advies heeft een exclusieve bewustwordingstraining voor BHV-ers ontwikkeld: ‘BHV- doe je mee?’

Een dagdeel stilstaan bij de praktische zaken waar de BHV-er tijdens een calamiteit mee te maken krijgt.

Onderwerpen in de training ‘BHV- doe je mee’

 • Hoe goed ken je je bedrijf
 • De BHV-er kent de bedrijfsrisico’s
 • De BHV-er en de zittenblijvers
 • Omgaan met weerstanden
 • De weg vrijmaken
 • Volmondig ja krijgen van het management voor het organiseren van oefeningen
 • De hulpverleners en de BHV-er vullen elkaar aan of….
 • Einde oefening of calamiteit voorbij en dan?

Wil je meer weten volg dan de training: ‘BHV- doe je mee?’

 • De training vindt plaats op 5 november van 12.00 uur tot 16.30 uur op een locatie in Zuid- Holland
 • Indien gewenst ook incompany op een datum naar keuze
 • Kosten 97,50 euro p.p.
 • Aanmelden via: dbok@dbarboadvies.nl

Als BHV kan je wat met de training van DB!

Extraatje voor de BHV-er

Een leuke test om te zien hoe veilig jij als BHV-er bent, vind je onder deze link.

heftruck db arbo advies

Niet alleen berijders, maar de heftruck zelf veroorzaakt ongelukken

Niet scheuren

Iedereen weet dat je niet met een heftruck door het magazijn moet scheuren. Als je volgens de regels rijdt, kan het toch gebeuren dat er een ongeluk gebeurd. Dit komt soms door de heftruck zelf.

Sommige heftrucks rijden binnen, andere buiten. De ene is elektrisch, de andere rijdt op diesel. Allerlei factoren zijn van invloed op de veiligheid van de heftruck.

De wettelijke regels waar een heftruck aan moet voldoen lees je onder deze link.

 

Meer weten over veiligheid in magazijnen? Lees hier meer en kom een kop koffiedrinken.

 

basiscontract arbodienst DBArboAdvies Dirk Bok

4 punten om te voldoen aan de verplichting van een basiscontract met uw arbodienstverlener

Basiscontract

Alle partijen zijn gebaat bij duidelijke afspraken rond het 1 juli 2018 verplichte basiscontract voor arbodienstverlening. DB Arbo Advies zet de minimale basiseisen voor het basiscontract op een rij.

Bedrijfsarts

Zo moet o.a. geformuleerd staan hoe de toegang tot de bedrijfsarts is geregeld. Beschreven moet staan hoe de bedrijfsarts preventief adviseert én de werknemer heeft het recht een second opinion aan te vragen. De werkwijze dient ook beschreven te zijn in het basiscontract.

Klachtenprocedure

Onvolledige contracten leiden volgens de overheid tot onvolledige arbozorg. De verplichting van een klachtenprocedure is om deze reden opgenomen in het basiscontract. Bovendien dient de klachtenprocedure duidelijk beschreven zijn.

Taakverdeling

U bent wettelijk verplicht u bij te laten staan door een arbodienstverlener zoals een veiligheidsdeskundige, arbeidshygiënist of arbeids- en organisatiedeskundige. Het basiscontract dient duidelijkheid te geven bij welke taken u zich laat ondersteunen door een arbodienstverlener.

Preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft een nog duidelijker rol in het voorkomen van verzuim en ongevallen. De Arbowet stelt een nauwe samenwerking tussen de OR, Preventiemedewerker en de bedrijfsarts verplicht. De overlegvormen tussen deze disciplines moeten in het basiscontract vermeld staan.

 

DB Arbo Advies heeft met verschillende bedrijven een basiscontract. Als Hoger Veiligheidsdeskundige en Arbeidshygiënist is hij dé aangewezen persoon om in samenspraak met de opdrachtgever, de verplichte afspraken in een basiscontract vast te leggen.

Voor meer info neemt u contact op via: dbok@dbarboadvies.nl of telefonisch: 06 248 494 95.

dbarboadvies risicoinventarisatie

Chauffeur check je truck voor een veilige werkomgeving

Chauffeur verantwoordelijk

De chauffeur van een hef- of magazijntruck is verantwoordelijk voor de veiligheid in en rond de truck.

Iedere dag een controle voor het werk voorkomt veel pech onderweg.

Controle

Loop voor je begint en na afloop van je werk een aantal punten na. De BMWT heeft een praktische checklist opgesteld die duidelijk weergeeft wat je na kunt lopen. Enkele voorbeelden: Check op lekkages, bandprofielen, remmen en schades. De checklist vind je hier.

Doe je voordeel ermee! Voorkom discussie en aansprakelijkheidstelling van de heftruckchauffeur!

Wil je meer weten over heftruckopleidingen en certificatie? Neem voor een praktisch advies contact op met Dirk Bok van DB Arbo Advies. Hands-on mentaliteit en realistisch nadenken is zijn kracht!

D. Bok

Tel: 0624849495

Strandreiniger examencommissie DBARBOADVIES

Dat zie je niet vaak: “een Arbeidshygiënist die de opleiding tot Hoger Veiligheidskundige volgt”

19 december 2017:  zes uur in de ochtend…… Dirk Bok reist over de mistige wegen, naar de examencommissie van Kader Opleidingen in Almelo. Vandaag staat de verdediging van zijn scriptie van de  afstudeeropdracht van de opleiding tot Hoger Veiligheidskundige op de planning.

Machinaal strandreinigen

De probleemstelling van het onderzoek luidt: “Wat zijn de veiligheidsrisico’s bij het machinaal strandreinigen en welke maatregelen (zowel operationeel als organisatorisch) moeten door de opdrachtgever worden getroffen om de risico’s te beperken en zodoende ook het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers te stimuleren?” 

Ruim op tijd om nog een kop koffie te drinken verschijnt Dirk bij de examencommissie. Gedreven en ervaren presenteert Dirk, alsof het geen examen is, maar zijn dagelijks werk zoals hij bij een opdrachtgever uitvoert.

Examencommissie

Het doet de examencommissie plezier dat Dirk, als arbeidshygiënist heeft besloten om de opleiding Hoger Veiligheidskundige te gaan volgen. De commissie: “dat zie je niet veel: een arbeidshygiënist die de opleiding tot Hoger Veiligheidskundige volgt!” 

De examencommissie vindt het onderwerp origineel en waardeert de succesvolle wijze van betrekken van directie en uitvoerende medewerkers bij het vinden van oplossingen. Hun conclusie luidt: “tijdens de verdediging laat Dirk zien dat hij goed in de materie zit en de achterliggende benodigde theorie beheerst.” Voor Dirk is het betrekken van medewerkers bij het inventariseren en oplossen van veiligheidsrisico’s een vanzelfsprekende zaak.

De examencommissie waardeert de verdediging met de uitspraak: “met uw verklaring geeft u een heldere uitleg. Een prima resultaat, u ontvangt een 9!”

Deze 9 brengt het gemiddelde cijfer voor de afstudeeropdracht op een 8.5 (scriptieverslag: 8.2, presentatie 8.5, verdediging 9.)

Na afloop

Na afloop verzucht een van de examinatoren: “wat heerlijk om de dag met zo’n presentatie en zulke cijfers te beginnen”.

Dirk Bok vangt blij en dankbaar de terugreis aan.

 

Wilt u ook gebruik maken van de kennis, ervaring en praktische en realistische aanpak van Dirk Bok bij uw veiligheidsproblemen? Bel naar: 06 248 494 95.

kerktoren dbarboadvies px

Letsel vrijwilligers: Hoge Raad doet uitspraak: “kerk is aansprakelijk”

De uitspraak van de Hoge Raad in een aansprakelijkheidskwestie bij de inzet van vrijwilligers in de kerk kan grote gevolgen hebben voor de inzet van vrijwilligers.

Ds. W. A. Zondag, voormalig hoogleraar arbeidsrecht in Groningen, nu predikant van de gereformeerde gemeente in Woerden wijst op een arrest van de Hoge Raad dd. 15 december 2016, dat kerken op het gebied van aansprakelijkheid „de volle verantwoordelijkheid dragen voor als er iets misgaat met vrijwilligers die actief zijn voor de kerk.”

Uitspraak Hoge Raad

Het hoogste Nederlandse rechtsorgaan deed uitspraak in een kwestie rond de rooms-katholieke parochie in Duiven. Een vrijwilliger van die parochie viel van het dak van het portaal van de Werenfriedkerk in Westervoort toen hij hielp bij het aanpassen van de verlichting van de kerktoren. De man hield er een dwarslaesie, gebroken ribben en een gebroken nekwervel aan over.

Volgens de Hoge Raad is het kerkgenootschap in deze kwestie op dezelfde manier aansprakelijk als wanneer de man een dienstbetrekking had bij de parochie. Het rechtscollege meent dat de man een positie had die vergelijkbaar was met die van een werknemer. „Omdat de zorg van de werkgever voor de veiligheid van de voor hem werkzame personen ingevolge artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek zich ook tot vrijwilligers uitstrekt.”

Volgens de predikant en arbeidsrechtjurist trekt de Hoge Raad ruime grenzen voor wat betreft de aansprakelijkheid van kerken. „In feite gaat het om alle vrijwilligerswerk dat ook verricht had kunnen worden door bijvoorbeeld de koster of iemand anders die in dienst was bij de kerk.”

Schoonmaken

Ds. Zondag adviseert kerken dan ook om aansprakelijkheidsrisico’s in kaart te brengen. „De kerk is een soort pluriforme werkgever. Alle beroepen worden binnen de kerk op enig moment wel eens uitgeoefend. Dat betekent misschien ook dat je van bepaalde dingen moet zeggen: Dat laten we dus niet meer door vrijwilligers doen. Het schoonmaken van de goot van het kerkgebouw bijvoorbeeld. Uitbesteden kost misschien wat meer, maar los daarvan: liever dat dan debet eraan zijn dat iemand een ongeval overkomt.”

Expert risicoanalyse kerken

DB Arbo Advies is dé specialist voor het in kaart brengen van uw veiligheidsrisico’s. DB Arbo Advies is als externe adviseur aangesloten bij de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland.

Deskundig en praktisch advies

Dirk Bok: “DB Arbo Advies kan voor de leden van de VKB het volgende betekenen. Voor kerkgemeenschappen en kerkgebouwen gelden dezelfde voorschriften als voor andere organisaties en gebouwen. Als specialist kan ik de verantwoordelijken adviseren over het opzetten van een arbo- en veiligheidsbeleid en de laatste ontwikkelingen. Aan de hand van een grondige risico-inventarisatie tijdens een visuele rondgang en gesprekken met betrokkenen, stel ik een pragmatische en overzichtelijke inventarisatie met plan van aanpak op. Daarmee kan heel praktisch gewerkt worden aan optimale arbeidsomstandigheden en veiligheid. In het hele land adviseer en begeleid ik op die manier allerlei soorten organisaties. Ook diverse geloofsgemeenschappen maken inmiddels dankbaar gebruik van mijn diensten, zoals in Zwolle, Heerhugowaard en in Bleiswijk.“

Ter illustratie van mogelijke risico’s in de praktijk noemt Dirk de opstelling van kerkstoelen in relatie tot de voorschriften van de brandweer bij het vrijhouden van vluchtwegen. Losliggende bekabeling, brandvertragende vloerbedekking en de opslag van allerlei artikelen in de kerktoren zijn ook frequent voorkomende voorbeelden. “Het gaat erom de veiligheid van gebruikers en bezoekers te waarborgen, ook op een begraafplaats, in de kapel of in een ander bijgebouw.”

Dit bericht is een samenvatting van een artikel dat u onder deze link vindt.

Meer info? Bel naar: 06 248 494 95.

 

db arbo advies veiligheids risico opleidingen preventiemedewerker

Heeft u de veiligheidsrisico’s in beeld?

Inspectie SZW constateert tekortkomingen bij bedrijven

De Inspectie SZW publiceerde in mei ‘Arbo in Bedrijf 2016’. Dit is een onderzoek naar de naleving van arboverplichtingen en blootstelling aan de arbeidsrisico’s. Ook de genomen maatregelen worden genoemd. 45% van alle bedrijven heeft een RI&E. Dit houdt in dat meer dan de helft, 55% geen RI&E heeft. Deze 45% geven aan niet met de Arbowetgeving en de verplichtingen in de RI&E op de hoogte te zijn.

Risico’s in kaart

Hoe is dat in uw onderneming? Artikel 5 van de Arbowet verplicht organisaties om bedrijfsrisico’s in kaart te brengen en schriftelijk vast te leggen. U moet de risico’s kennen voordat u actie kunt ondernemen. Dit vraagt adequate kennis van de risico’s op de werkvloer. Alleen met adequate kennis kunt u zorg dragen voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers.

Ontbreken van kennis

De Inspectie SZW toont in ‘Arbo in Bedrijf 2016’ aan dat lang niet iedere organisatie zijn risico’s kent. 35% van alle RI&E’s missen belangrijke risico’s of beschrijven zelfs geen enkel belangrijk risico. Het ontbreken van kennis is in de meeste gevallen de oorzaak. Minder dan de helft van de bedrijven heeft een preventiemedewerker aangesteld. 85% van deze preventiemedewerkers zijn niet geschoold, zij zeggen deskundig door opgebouwde ervaring te zijn. Dit houdt in dat slechts 15% van de preventiemedewerkers op veiligheid geschoold is. Het verkrijgen van kennis uit ervaring is onvoldoende om een RI&E op te stellen. De veiligheid binnen de organisatie  is hiermee niet geborgd.

Wilt u wel voldoen aan de Arbowet- en regelgeving? DB Arbo Advies levert incompany trainingen op maat. Met de training ‘TOP-Preventiemedewerker’ van DB Arbo Advies heeft uw preventiemedewerker voldoende adequate kennis om op operationeel niveau de arbeidsveiligheid te borgen.

DB Arbo Advies is 24/7 beschikbaar voor ondersteuning aan preventiemedewerker bij acute noodsituaties of vragen.

Neem contact op met DB Arbo Advies voor een vrijblijvend informatiegesprek over de mogelijkheden voor uw bedrijf.
Tel: 06 248 494 95

 

advies preventiemedewerker db arbo advies

Kostenpost? Bij preventie geldt dat het geld oplevert

Een interessant artikel van mijn collega Pieter Diehl.

Met de nieuwe Arbowet in zicht krijgt de preventiemedewerker een middel in handen om zijn eigen positie te versterken. Maar hij moet die kans zelf grijpen. “Niemand anders gaat het voor hem doen.” Dat zegt Pieter Diehl, veiligheidskundige en voorzitter van de beroepsvereniging van de preventiemedewerker (BVAA).

Sterkere positie door nieuwe Arbowet

“Als de preventiemedewerker zelf niet aan de bel trekt over de wetswijziging, zal hij er niets van merken. Want niemand anders gaat het voor hem doen.” De wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet is mede bedoeld om de positie van de preventiemedewerker te versterken. Als de wet van kracht wordt, moet de ondernemingsraad voortaan instemmen met de aanstelling van de preventiemedewerker. De werkgever moet dan dus onderbouwen welke eisen hij aan de preventiemedewerker stelt. Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad geeft de preventiemedewerker draagvlak in de organisatie, zegt Diehl.

Preventiemedewerker wordt volwassen

Volgens Diehl past deze wetswijziging in de ontwikkeling die de preventiemedewerker heeft doorgemaakt sinds deze functionaris in 2005 voor alle werkgevers verplicht werd gesteld. “We hebben de babyfase gehad waarin niemand precies wist wat er van de preventiemedewerker werd verwacht. Daarna kwam hij in de peuter- en de puberfase en begon hij zich wat meer te ontwikkelen. Als de preventiemedewerker goed inspeelt op de wijziging van de Arbowet, kan hij bevoegdheden opeisen en echt volwassen worden.”

Preventiemedewerker wordt gesprekspartner bedrijfsarts

Voor het eerst gesprekspartner bedrijfsarts

Voor het eerst wordt de preventiemedewerker gesprekspartner van de bedrijfsarts. Maar heeft een preventiemedewerker wel voldoende kennis van zaken om dat gesprek te voeren? Er is immers geen verplichte opleiding voor preventiemedewerkers. Diehl is daar niet bang voor. “Als er bedrijven zijn met een slechte preventiemedewerker, hadden de arbodeskundigen al lang aan de bel moeten trekken. We hebben allemaal een ander kennisniveau, of je nu bedrijfsarts bent of hogere veiligheidskundige. Maar de kennis die een preventiemedewerker van de organisatie heeft, is meestal onovertroffen. Dus is hij de juiste gesprekspartner als het gaat om preventie.”

Preventiemedewerker op de werkvloer

Het sterke punt van de preventiemedewerker is dat ze echt op de werkvloer zitten. Hun zwakke punt is dat ze niet altijd oog hebben voor het organisatiebelang, zegt Diehl. “Je moet niet iets doen omdat in de wet staat dat het moet, maar omdat het goed is voor de organisatiedoelen. We willen allemaal een gezonde organisatie met betrokken medewerkers die veel energie hebben en weinig verzuimen.”

Duwtje in de rug van de RI&E

De groei naar volwassenheid van de preventiemedewerker kan ook de RI&E een duwtje in de rug geven, verwacht Diehl. “Het eerste dat een preventiemedewerker zich afvraagt is: waar moet ik mee beginnen? Het beste uitgangspunt is de risico-inventarisatie en -evaluatie.” Nog altijd hebben veel organisaties, met name in het midden- en kleinbedrijf, geen (goede) RI&E. Diehl verwacht op dit gebied geen wonderen van de nieuwe Arbowet. “Misschien dat de bedrijven met tachtig tot honderd werknemers door de sterkere positie van de preventiemedewerker alsnog een RI&E uitvoeren. In de kleinere organisaties zal er weinig veranderen. Dat onderstreept het belang van de preventiemedewerker. Want soms wordt er heel gevaarlijk gewerkt en er moet altijd iemand zijn die zegt: ‘Nu moeten we echt stoppen.’”

Goed: bedrijfsarts komt terug in bedrijf

Diehl is blij dat de voorgenomen wijzigingen in de Arbowet ook de positie van de bedrijfsarts versterken. Als voorbeeld noemt hij de vrije toegang van de bedrijfsarts tot de werkplek. “Om het even hard te zeggen, de bedrijfsarts is in het verleden op een nette manier het bedrijf uit gewerkt. Via de wet komt hij nu weer terug. Werkgevers zien dat als een kostenpost: ‘Moet ik hem betalen om hier rond te lopen?’ Maar bij preventie geldt dat het geld oplevert. Op het moment dat het geld kost, moet je ermee stoppen. Als wij als arbodeskundigen of als bedrijfsarts de verzuimkosten en de beroepsziekten niet terugdringen, doen we iets verkeerd.”

Interesse in een vrijblijvend oriënterend gesprek over praktische ondersteuning van uw preventiemedewerker? Neem contact op met: Dirk Bok Tel: 06 248 494 95.

Dit blog is eerder geplaatst bij: http://arbo-online.nl/preventiemedewerker-versterk-je-positie/?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20170228_Arbo_week09%20-%20let%20op%20nieuwe%20ezine%20template %20weten%20we%20maandag&tid=TIDP167769XE284AC65BCB944BD9711E377A7E47D19YI4

Grote gevolgen bij schade aan de achterkant van magazijnstellingen

DB Arbo Advies kijkt bij een reguliere magazijnstellinginspectie verder dan alleen de voorkant van de stellingen. Wagebouwauditarom? De gevolgen van schade aan de achterkant van een stelling zijn soms veel groter dan op het eerste gezicht lijkt.

Het belang van een achterkantinspectie wordt door onze samenwerkingspartner en specialist nogmaals bevestigd in dit artikel.

Laat uw stellingenachterkant ook door DB Arbo Advies inspecteren.