Artikelen door Dirk Bok

Kerkbestuur, voelt u zich verantwoordelijk of neemt u uw verantwoordelijkheid?

December, dé maand met volle kerken. Hoe veilig is de kerk en neemt het kerkbestuur zijn verantwoordelijkheid? Of kijken zij in een euforische kerststemming weg van de kerststal met het Kind in de kribbe, de walmende adventskaarsen en de overvolle gangpaden? Een kritisch artikel met een welgemeend appèl op het nemen van verantwoordelijkheid van kerkbesturen. […]

Kerkrentmeesters luiden de noodklok

U bent kerkrentmeester en voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid in de kerk. Als kerkrentmeester kunt u het luiden van de noodklok heel eenvoudig voorkomen. Lees dit blog over de zorgplicht van kerkrentmeesters. Veiligheid in de kerk is niet eenvoudig Het is niet eenvoudig, zo’n kolossaal groot en vaak oud gebouw in uw eentje te beheren. […]

De drie belangrijkste arbopunten van Prinsjesdag 2019

Arbobeleid: heeft Prinsjesdag 2019 in de troonrede aandacht voor veilig en gezond werken? Aan langer doorwerken ontkomt niemand meer. Om dat mogelijk te maken moeten we ons blijven ontwikkelen, veilig werken en meegaan met nieuwe technologieën. De drie belangrijkste arbopunten op een rij. 1. Prinsjesdag, arbobeleid en de RI&E Werk mag zeker niet leiden tot […]

Oorzaak arbeidsongevallen bij machines met bewegende delen

22% van de arbeidsongevallen wordt veroorzaakt door bewegende delen bij cirkelzagen, snijmachines, verpakkingsmachines en andere machines met bewegende delen. Dat kan anders! Denk alleen maar aan het persoonlijke leed, verzuimkosten, medische kosten en hoge boetes. Dit artikel geeft waardevolle handvatten voor de dagelijkse praktijk. Discrepantie tussen afschermingen en bewegende machineonderdelen Ondanks dat fysieke beschermkappen of […]

5 urgente veiligheidsvraagstukken uit mijn dagelijkse praktijk

Veiligheid laten leven en renderen gaat niet vanzelf. In mijn dagelijkse rondgang bij bedrijven waar ik graag voor werk, zie ik een gezamenlijk kenmerk. Deze bedrijven zijn ervan overtuigd dat je veiligheidsbeleid niet opstelt omdat het verplicht is, maar omdat je het beste voor je mensen, je klanten en je machines wilt. Als hoger veiligheidskundige […]

4 punten om te voldoen aan de verplichting van een basiscontract met uw arbodienstverlener

Basiscontract Alle partijen zijn gebaat bij duidelijke afspraken rond het 1 juli 2018 verplichte basiscontract voor arbodienstverlening. DB Arbo Advies zet de minimale basiseisen voor het basiscontract op een rij. Bedrijfsarts Zo moet o.a. geformuleerd staan hoe de toegang tot de bedrijfsarts is geregeld. Beschreven moet staan hoe de bedrijfsarts preventief adviseert én de werknemer […]

5 zaken die je minimaal op orde moet hebben volgens de Arbowet

Om hoge boetes te voorkomen en werkbare situaties te creëren vind je hier een opsomming van vijf minimale verplichtingen waar je als bedrijf aan moet voldoen volgens de vernieuwde Arbowet. Preventie en de Arbowet De bedrijfsarts heeft een preventieve rol in de advisering over gezond en veilig werken. Medewerkers moeten de bedrijfsarts vrijblijvend kunnen bezoeken […]

Geef ludiek aandacht aan de dag van de BHV

5 november: dag van de BHV Iedere eerste maandag van de maand hoor je om 12.00 uur  het luchtalarm. DB Arbo Advies roept iedereen op om maandag 5 november -op de dag van de BHV- bij het horen van de sirene, stil te staan bij de inzet van de bedrijfshulpverleners. Landelijk aandacht voor inzet bedrijfshulpverleners […]