Terug naar kantoor

Terug naar kantoor? Waarom zouden we?

Bent u nog druk bezig in de dagelijkse processen met de gevolgen van het coronavirus? Of bent u bezig met de terugkeer naar kantoor. Welke alternatieve scenario’s passen in de anderhalvemetereconomie?

Terug naar kantoor

Veel mensen vragen zich af hoe het moet als we straks weer teruggaan naar kantoor. Premier Rutte riep op om na te denken over scenario’s waarin de anderhalvemetereconomie vorm krijgt.

Met meerdere werknemers terug naar kantoor begint te komen. We weten het pas zeker als het kabinet besluit hoe het verder gaat na 20 mei 2020. Maar moeten werknemers wel naar kantoor? Wat is het nut?

De mens als groepsdier

De mens is een groepsdier, we kunnen niet in totale afzondering leven. Dat blijkt uit verschillende recente onderzoeken.

Terug naar kantoor

Werknemers geven aan dat ze terugverlangen naar hun werkplek, hun collega’s en naar de informele gesprekken.

Ja zelfs de kantoortuin wordt geherwaardeerd.

Anderhalvemetereconomie op kantoor

We zullen ook op kantoor rekening moeten houden met de anderhalvemetereconomie. De anderhalve meter afstand voorkomt dat het virus aan een nieuwe uitbraak begint.

Verstandige organisaties bereiden zich dan ook voor op het moment dat werknemers weer naar het bedrijf mogen komen. Zij gaan nu aan de slag, zodat het straks goed verloopt.

Drie overwegingen om over na te denken

Het coronavirus heeft ongedachte veranderingen in het werken gebracht. Wat kunt u nu doen om een nieuwe en moderne manier van werken in te voeren? We geven drie overwegingen mee.

Waarvoor hebben we eigenlijk een kantoor?

Elke organisatie die vanuit visie het nieuwe werken wil invoeren, denkt na over wat de functies van een werkplek eigenlijk zijn.

Met de juiste middelen kan elke werknemer overal werken. Kantoren met grote aantallen gaan tot het verleden behoren. Stel uw visie op nut en noodzaak van uw kantoor op.

Drie functies van een kantoor

In feite heeft een kantoor drie functies: ontmoeten, overleg en communiceren. Dit vraagt een ander kantoorconcept dan voorheen.

Individuele werkplekken om tussen verschillende overleggen te werken blijven.

Maar de meeste ruimtes zijn gericht op interacties. Hoe is dat in uw bedrijf in te passen? Wat zijn uw acties?

Tijd om het nieuwe werken in te voeren?

Thuiswerken is niet gelijk aan het nieuwe werken. Het nieuwe werken is een nieuwe werkstijl.

Een werkstijl gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en resultaat.

Vrijheid voor medewerkers staat centraal. Vrijheid om zelf te beslissen wanneer en waar ze werken.

Werken op de plaats die het beste bij de persoonlijke situatie past. Voor de één is thuis een optie. Voor anderen zijn flexplekken in ontmoetingsruimten, gemeentehuizen of bibliotheken goed alternatief.

Geef ruimte aan werknemers

Geef werknemers de ruimte om te werken waar en wanneer ze willen.

Gegarandeerd dat, bij heldere afspraken, het resultaat hoger is dan werken op kantoor.