Letsel vrijwilligers: Hoge Raad doet uitspraak: "kerk is aansprakelijk"

Letsel vrijwilligers: Hoge Raad doet uitspraak: “kerk is aansprakelijk”

De uitspraak van de Hoge Raad in een aansprakelijkheidskwestie bij de inzet van vrijwilligers in de kerk kan grote gevolgen hebben voor het vrijwilligerswerk.

Ds. W. A. Zondag, voormalig hoogleraar arbeidsrecht in Groningen, nu predikant van de gereformeerde gemeente in Woerden wijst op een arrest van de Hoge Raad dd. 15 december 2016, dat kerken op het gebied van aansprakelijkheid „de volle verantwoordelijkheid dragen voor als er iets misgaat met vrijwilligers die actief zijn voor de kerk.”

Uitspraak Hoge Raad inzake vrijwilligerswerk

Het hoogste Nederlandse rechtsorgaan deed uitspraak in een kwestie rond de rooms-katholieke parochie in Duiven.

Een vrijwilliger van die parochie viel van het dak van het portaal van de Werenfriedkerk in Westervoort toen hij hielp bij het aanpassen van de verlichting van de kerktoren. De man hield er een dwarslaesie, gebroken ribben en een gebroken nekwervel aan over.

Dienstbetrekking als werknemer

Volgens de Hoge Raad is het kerkgenootschap in deze kwestie op dezelfde manier aansprakelijk als wanneer de man een dienstbetrekking had bij de parochie.

Het rechtscollege meent dat de man een positie had die vergelijkbaar was met die van een werknemer. „Omdat de zorg van de werkgever voor de veiligheid van de voor hem werkzame personen ingevolge artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek zich ook tot vrijwilligers uitstrekt.”

Volgens de predikant en arbeidsrechtjurist trekt de Hoge Raad ruime grenzen voor wat betreft de aansprakelijkheid van kerken. „In feite gaat het om alle vrijwilligerswerk dat ook verricht had kunnen worden door bijvoorbeeld de koster of iemand anders die in dienst was bij de kerk.”

Dakgoot schoonmaken: geen vrijwilligerswerk

Ds. Zondag adviseert kerken dan ook om aansprakelijkheidsrisico’s in kaart te brengen. „De kerk is een soort pluriforme werkgever. Alle beroepen worden binnen de kerk op enig moment wel eens uitgeoefend.

Dat betekent misschien ook dat je van bepaalde dingen moet zeggen: Dat laten we dus niet meer door vrijwilligers doen. Het schoonmaken van de goot van het kerkgebouw bijvoorbeeld.

Uitbesteden kost misschien wat meer, maar los daarvan: liever dat, dan er debet aan zijn dat iemand een ongeval overkomt.”

Expert risicoanalyse kerken

DB Arbo Advies is dé specialist voor het in kaart brengen van uw veiligheidsrisico’s. DB Arbo Advies is als externe adviseur aangesloten bij de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland.

Deskundig, strategisch en praktisch advies

Dirk Bok: “DB Arbo Advies kan voor de leden van de VKB het volgende betekenen.

Voor kerkgemeenschappen en kerkgebouwen gelden dezelfde voorschriften als voor andere organisaties en gebouwen.

Als specialist kan ik de verantwoordelijken adviseren over het opzetten van een arbo- en veiligheidsbeleid en de laatste ontwikkelingen.

Aan de hand van een grondige risico-inventarisatie tijdens een visuele rondgang en gesprekken met betrokkenen, stel ik een pragmatische en overzichtelijke inventarisatie met plan van aanpak op. Daarmee kan heel praktisch gewerkt worden aan optimale arbeidsomstandigheden en veiligheid.

In het hele land adviseer en begeleid ik op die manier allerlei soorten organisaties. Ook diverse geloofsgemeenschappen maken inmiddels dankbaar gebruik van mijn diensten, zoals in Zwolle, Harderwijk, Dokkum, Heerhugowaard en in Alkmaar.“

Ter illustratie van mogelijke risico’s in de praktijk noemt Dirk de opstelling van kerkstoelen in relatie tot de voorschriften van de brandweer bij het vrijhouden van vluchtwegen. Losliggende bekabeling, brandvertragende vloerbedekking en de opslag van allerlei artikelen in de kerktoren zijn ook frequent voorkomende voorbeelden.

“Het gaat erom de veiligheid van gebruikers en bezoekers te waarborgen, ook op een begraafplaats, in de kapel of in een ander bijgebouw.”

Dit bericht is een samenvatting van een artikel dat u onder deze link vindt.

Meer info? Bel naar: 06 248 494 95.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *