Berichten

arbeidsongevallen

Waarom arbeidsongevallen melden?

De arbeidsinspectie schat in dat 30 tot 50 procent van de ernstige arbeidsongevallen niet worden aangegeven. Tien vragen die tot nadenken stemmen over de veiligheidscultuur binnen bedrijven.

Voorbeeld arbeidsongeval

Op 6 mei 2021 viel een illegale Moldavische arbeider op een werf van een lift op de vierde verdieping twintig meter naar beneden.

Hij brak zes rugwervels die zijn longen doorboorden. De aannemer sleepte de zwaargewonde man naar zijn bestelwagen. Hij belde geen hulpdiensten maar liet de Moldaviër voor dood achter in een doodlopende straat langs de snelweg.

De man dankt zijn leven aan een vrouw die hem toevallig zag liggen en de hulpdiensten belde.

Niet melden van arbeidsongevallen

Uitgaan van het goede van mensen is een mooi streven. Echter de praktijk wijst uit dat niet elk bedrijf zich bewust is van de risico’s en gevolgen van het wegpoetsen van arbeidsongevallen.

Een snelle scan geeft inzicht in de zwijgcultuur over arbeidsongevallen. 5 vragen voor elk bedrijf.

Vijf vragen voor een open veiligheidscultuur

 1. Kunnen werknemers hun bedenkingen bij het veiligheidsbeleid uitspreken?
 2. Is er respect voor privacy van de melders van arbeidsongevallen zodat zij zonder angst voor een etiket of represailles een arbeidsongeval kunnen melden?
 3. Krijgen slachtoffers de tij om te herstellen en krijgen hun collega’s ondersteuning?
 4. Is er openheid en vertrouwen in het bedrijf?
 5. Worden interimmers net zo behandeld als eigen werknemers

Wereldwijd probleem niet melden arbeidsongevallen

Het niet melden van arbeidsongevallen is een wereldwijd probleem binnen alle sectoren. Dat is niet betekenisloos, want veel slachtoffers lijden onnodig.

Om het op te lossen, moeten we de realiteit zien en accepteren. We moeten over het melden van arbeidsongevallen praten. En niet alleen praten, maar ook melden en doen.

Opstellen protocollen melden arbeidsongevallen

Stel met verschillende disciplines protocollen op voor het melden van arbeidsongevallen. Bespreek deze met de ondernemingsraad en geef jaarlijks voorlichting aan alle afdelingen van het bedrijf.

Wij denken graag met u mee in het veiligheidsbeleid of deelgebieden daarvan. Neem contact op om te horen wat wij voor u kunnen betekenen.

Het arbeidsongeval van de Moldaviër

De Moldaviër uit het voorbeeld onderging meerdere spoedoperaties. Hij lag drie maanden in coma. Na een jaar revalidatie zit hij volledig aan zijn rolstoel gekluisterd.

De man ging door een depressieve periode. Probeerde regelmatig een eind aan zijn leven te maken. Groot menselijk lijden viel hem ten deel. Dit had voorkomen kunnen worden wanneer het bedrijf zich bovenstaande vragen had gesteld. Dit verhaal is geen uitzondering op de regel. Helaas!

 

klachten signalen onveilige werkplek corona

Klachten of signalen over onveilige werkplek? Meld ze!

Heeft u in deze tijd van het coronavirus klachten of herkent u signalen over de onveiligheid van uw werkplek? Lees dan verder wat te doen.

Klachten over onveilige werkplek

Klachten over de arbeidsomstandigheden of een onveilig gevoel over uw werkplek kunt u melden aan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op de website staat een speciaal formulier.

Wat is een onveilige situatie ten tijde van corona?

Bij een onveilige werkplek zijn veel factoren van toepassing. Ten tijde van corona kunt u denken aan:

 • geen mogelijkheid tot voldoende afstand houden
 • onvoldoende goede persoonlijke beschermingsmiddelen
 • hoestende en proestende collega’s op de werkvloer

Meld uw klachten op het speciale formulier op de website van SZW. Onder deze link vindt u het meldformulier.

Afhandeling van klachten en signalen

Uw meldformulier moet voldoende informatie bevatten. De meldingen worden zo goed mogelijk in behandeling genomen.

Helaas kan niet elke klacht onderzocht worden, maar de Inspectie SZW neemt uw melding wel serieus. Als het onderwerp te maken heeft met wet- en regelgeving op het gebied van gezond, veilig en eerlijk werk, wordt uw melding onderzocht.

Volledig invullen

Vul het formulier zodanig volledig in dat de inspectie voldoende informatie heeft om gedegen onderzoek te doen.

Hulp nodig om te bepalen of uw klachten of de signalen die u merkt terecht zijn? Neem contact met ons op voor een kosteloos advies in deze coronatijd.

Voelt u zich verantwoordelijk of neemt u uw verantwoordelijkheid kerkbesturen

Kerkbestuur, voelt u zich verantwoordelijk of neemt u uw verantwoordelijkheid?

December, dé maand met volle kerken. Hoe veilig is de kerk en neemt het kerkbestuur zijn verantwoordelijkheid? Of kijken zij in een euforische kerststemming weg van de kerststal met het Kind in de kribbe, de walmende adventskaarsen en de overvolle gangpaden? Een kritisch artikel met een welgemeend appèl op het nemen van verantwoordelijkheid van kerkbesturen.

Verantwoordelijkheid nemen

Verantwoordelijkheid nemen betekent in het algemeen, geen ondoordachte dingen doen. Weloverwogen keuzes op basis van logisch redeneren maken, en serieus de eigen verantwoordelijkheid nemen. Als kerkbestuur kunt denken aan:

 • vrijhouden van vluchtroutes tijdens kerstbijeenkomsten en openstelling van kerkgebouwen
 • geborgde aanwezigheid van BHV-ers
 • jaarlijks ontruimingsoefeningen houden
 • verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van bezoekers, vrijwilligers en medewerkers in kerkelijke gebouwen

Geen leuke gesprekken met de inspecteurs van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het zijn niet de leukste gesprekken die ik namens werkgevers en kerkbesturen met de wetshandhaver, de inspecteurs van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) voer. De handhaver zet zwaar in op verantwoordelijkheid dragen en nemen.

Ook de zorgplicht (BW7:658) weegt hierin mee. In deze gesprekken zijn verantwoordelijkheid dragen en nemen een cruciaal gespreksonderwerp.

ISZW handhaaft

Wanneer niet aantoonbaar gedocumenteerd en feitelijk bewezen kan worden dat werkgevers (en daarmee ook kerkbesturen) voldoen aan de wet- en regelgeving heeft u een groot probleem.

De ISZW neemt wel de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van kerkmensen en handhaaft de wet. De boetes beginnen bij € 5000,00 en imagoschade tot gevolg. (Zie artikel letsel vrijwilligers, Hoge Raad doet uitspraak, kerk is verantwoordelijk).

Voelt u zich verantwoordelijk of neemt u uw verantwoordelijkheid

Kerkbesturen leggen soms met dubbelzinnige woorden in het beleidsplan vast dat zij zich verantwoordelijk voelen. Zij denken door met andere, dan in de wet voorgeschreven bewoordingen beleidsartikelen te formuleren, juridische consequenties te voorkomen.

Kortgeleden ontving ik documentatie van een kerkbestuur dat er bewust voor kiest om zich verantwoordelijk te voelen voor de veiligheid en gezondheid van de bezoekers, vrijwilligers en medewerkers in de kerkelijke gebouwen.

Zij denken hun verantwoordelijkheid te nemen door zich verantwoordelijk te voelen. Wat denkt u? Gaat de wetshandhaver hiermee akkoord? Neemt dit kerkbestuur zijn verantwoordelijkheid?

Praktisch verantwoordelijkheid nemen

Wanneer u verantwoordelijkheid néémt, kunnen mensen van u op aan. U komt betrouwbaar over en u staat voor wat u in uw beleid zegt. U

 • onderschat situaties niet en u laat het er niet op aankomen
 • u doet wat in uw vermogen ligt om oprechte zorg te dragen voor de veiligheid van de bezoekers, vrijwilligers en medewerkers in de kerk
 • bent betrouwbaar en mensen kunnen van u op aan
 • zorgt ervoor dat u de verplichtingen die u moet doen, goed en zorgvuldig uitvoert
 • kijkt niet weg en meldt misstanden en knelpunten en neemt maatregelen om deze op te lossen

Kerkbesturen zijn verantwoordelijk

Kerkbesturen zijn verantwoordelijk voor het beleid over de veiligheid en gezondheid van de bezoekers, vrijwilligers en medewerkers in de kerkelijke gebouwen.

Gelukkig kom ik veel kerkbesturen tegen, die niet wegkijken. Die de risico’s zo klein mogelijk willen houden. Die hun verantwoordelijkheid nemen en veiligheidsbeleid opstellen en handhaven zodat ze aan de algemene- en wettelijke zorgverplichting en regelgeving voldoen.

Geen vrijheid blijheid

Bovenstaande is een verkorte weergave van de realiteit die ik in de dagelijkse praktijk tegenkom. Genoemde zaken zijn in de basis, wettelijke verplichtingen waar elke werkgever en kerkbestuur aan dient te voldoen.

Volledige aansprakelijkheid

In het geval van calamiteiten bent u volledig aansprakelijk voor het veiligheidsbeleid in uw kerk en de gevolgen van niet naleven. U dient aantoonbaar vastgelegd en gehandhaafd beleid te hebben.

Daarnaast kan een calamiteit ernstig ingrijpende gevolgen voor de slachtoffers en hun naasten hebben.

Voorbeeldfunctie als kerkbestuur

Als kerkbestuur heeft u in deze maatschappij een voorbeeldfunctie. U dient zich niet te bewust onttrekken aan de door de overheid gestelde wet- en regelgeving. Neemt u uw verantwoordelijkheid of kijkt u weg?

Kerkbestuur: neem uw verantwoordelijkheid

Kerkbestuur, neemt u uw verantwoordelijkheid om aan de algemene- en wettelijke zorgverplichting en regelgeving te voldoen?

Anders gezegd: houdt u de risico’s zo klein mogelijk doordat u uw verantwoordelijkheid wilt nemen?

Onderneemt u actie om uw veiligheidsbeleid aan te passen en heeft u advies nodig? Er zijn veel deskundigen die u kunnen adviseren.

Wilt u uw veiligheidsbeleid vanuit een strategische visie praktisch vormgeven? Neem dan contact op met DB Arbo Advies, gespecialiseerd in veiligheidswetgeving en aansprakelijkheid van kerkbesturen.

Dirk Bok is scribent in het boek: Handleiding voor de kerkrentmeesters. Uitgave: Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk beheer in de Protestantse Kerk in Nederland.
ISBN 9789090324296

3 belangrijkste arbopunten voor uw arbobeleid van prinsjesdag 2019

De drie belangrijkste arbopunten van Prinsjesdag 2019

Arbobeleid: heeft Prinsjesdag 2019 in de troonrede aandacht voor veilig en gezond werken? Aan langer doorwerken ontkomt niemand meer. Om dat mogelijk te maken moeten we ons blijven ontwikkelen, veilig werken en meegaan met nieuwe technologieën. De drie belangrijkste arbopunten op een rij.

1. Prinsjesdag, arbobeleid en de RI&E

Werk mag zeker niet leiden tot een slechte gezondheid. Daarom zijn goede arbeidsomstandigheden essentieel. Elke werkgever dient zijn arbobeleid af te stemmen om gezondheidsschade te beperken.

Een grondige risico-inventarisatie om de gezondheids- en veiligheidsrisico’s te inventariseren is onmisbaar. DB Arbo Advies stelt risico-inventarisaties op en adviseert strategische en tegelijkertijd praktisch over de te nemen maatregelen treffen en hoe deze te evalueren.

Het kabinet zet ook in op betere naleving van het plan van aanpak. Dit hebben we desalniettemin over onszelf afgeroepen. Veel (kleine) werkgevers voeren de RI&E met bijbehorend plan van aanpak nog onvoldoende uit.

2. Leven Lang Ontwikkelen is ook goed arbobeleid

Om vitaal, flexibel en duurzaam inzetbaar te blijven op een veranderende arbeidsmarkt dient men zich een leven lang te ontwikkelen. Dit moet tegelijkertijd zorgen voor behoud van kwaliteit bij de werkende beroepsbevolking. Het kabinet stelt daarom persoonlijk ontwikkelbudget beschikbaar voor werkenden en werkzoekenden. Tevens zijn er structureel extra middelen beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid. Daardoor kunnen werknemers langer doorwerken tot hun pensioen.
Met het opnemen van de invulling van loopbaanbudget in het arbobeleid toont u ook goed werkgeverschap.

Leven Lang Ontwikkelen opnemen in arbobeleid

Investeren in Personal branding voor medewerkers is onontkoombaar. Trendwatcher Lieke Lamb voorspelt dat ook werknemers zichzelf meer moeten laten zien. Ook werknemers moeten zich laten zien met intrapreneurschap. Het gaat hierbij om personal branding. De mogelijkheid om aan jezelf te kunnen werken wordt steeds belangrijker. De relevantie om jezelf goed neer te zetten namelijk ook.

Start in 2019 met Personal branding

Werkgevers hoeven niet tot volgend jaar te wachten met het inzetten van ontwikkelbudget. Aan het einde van het jaar is er vaak nog veel geld te besteden. Laat uw werknemers profiteren van hun ontwikkel- of loopbaanbudget. Personal branding is win-win. De werknemer investeert in zijn eigen ontwikkeling, raakt hierdoor gemotiveerd en meer betrokken bij het bedrijf, voelt zich gelukkiger en verzuimt daardoor minder.

Door bedrijfskundige personal branding wordt de werknemer een ambassadeur van uw bedrijf. En hoe hij dit uit kan stralen leert hij in een personal branding programma. Dit resulteert tevens in een natuurlijke aantrekkingskracht voor nieuwe werknemers.

3. Preventie beroepsziekten opnemen in arbobeleid

Het voorkomen van gezondheidsschade door blootstelling aan gevaarlijke stoffen en fysieke belasting heeft grote belangstelling van het kabinet. Daarom zet zij met extra middelen in op preventie om beroepsziekten te voorkomen.
Een voorbeeld is het vergemakkelijken van schadeafhandelingen van beroepsziekten als schade door chroom-6.

Blij met de OPS-motie

Heel blij ben ik met de motie om de OPS-slachtoffers in 2020 uit coulance financieel tegemoet te komen. Vandaar dat er extra financiële middelen beschikbaar zijn gesteld. Eindelijk overheidserkenning voor deze beroepsziekte.

Handhaving op deugdelijk arbobeleid neemt toe

Het kabinet investeert fors in de Inspectie SZW om de handhaving en fraudebestrijding te vergroten. Daardoor denkt de overheid een eerlijke arbeidsmarkt te bevorderen en gezond en veilig werken te vergroten.

De Inspectie SZW zet daarom met de vrijgemaakte middelen in op

 • herstel van de balans tussen ongevalsonderzoeken en actieve, op preventie gerichte inspecties op het terrein van veilig en gezond werk
 • verhoging van het aandeel gezamenlijke inspecties bij Brzo-bedrijven naar tenminste 90%
 • een verdubbeling van de inspectiedekking eerlijk werk in 2023 naar 2%

(Bron: Rijksbegroting 2020, Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Letsel vrijwilligers: Hoge Raad doet uitspraak: "kerk is aansprakelijk"

Letsel vrijwilligers: Hoge Raad doet uitspraak: “kerk is aansprakelijk”

De uitspraak van de Hoge Raad in een aansprakelijkheidskwestie bij de inzet van vrijwilligers in de kerk kan grote gevolgen hebben voor het vrijwilligerswerk.

Ds. W. A. Zondag, voormalig hoogleraar arbeidsrecht in Groningen, nu predikant van de gereformeerde gemeente in Woerden wijst op een arrest van de Hoge Raad dd. 15 december 2016, dat kerken op het gebied van aansprakelijkheid „de volle verantwoordelijkheid dragen voor als er iets misgaat met vrijwilligers die actief zijn voor de kerk.”

Uitspraak Hoge Raad inzake vrijwilligerswerk

Het hoogste Nederlandse rechtsorgaan deed uitspraak in een kwestie rond de rooms-katholieke parochie in Duiven.

Een vrijwilliger van die parochie viel van het dak van het portaal van de Werenfriedkerk in Westervoort toen hij hielp bij het aanpassen van de verlichting van de kerktoren. De man hield er een dwarslaesie, gebroken ribben en een gebroken nekwervel aan over.

Dienstbetrekking als werknemer

Volgens de Hoge Raad is het kerkgenootschap in deze kwestie op dezelfde manier aansprakelijk als wanneer de man een dienstbetrekking had bij de parochie.

Het rechtscollege meent dat de man een positie had die vergelijkbaar was met die van een werknemer. „Omdat de zorg van de werkgever voor de veiligheid van de voor hem werkzame personen ingevolge artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek zich ook tot vrijwilligers uitstrekt.”

Volgens de predikant en arbeidsrechtjurist trekt de Hoge Raad ruime grenzen voor wat betreft de aansprakelijkheid van kerken. „In feite gaat het om alle vrijwilligerswerk dat ook verricht had kunnen worden door bijvoorbeeld de koster of iemand anders die in dienst was bij de kerk.”

Dakgoot schoonmaken: geen vrijwilligerswerk

Ds. Zondag adviseert kerken dan ook om aansprakelijkheidsrisico’s in kaart te brengen. „De kerk is een soort pluriforme werkgever. Alle beroepen worden binnen de kerk op enig moment wel eens uitgeoefend.

Dat betekent misschien ook dat je van bepaalde dingen moet zeggen: Dat laten we dus niet meer door vrijwilligers doen. Het schoonmaken van de goot van het kerkgebouw bijvoorbeeld.

Uitbesteden kost misschien wat meer, maar los daarvan: liever dat, dan er debet aan zijn dat iemand een ongeval overkomt.”

Expert risicoanalyse kerken

DB Arbo Advies is dé specialist voor het in kaart brengen van uw veiligheidsrisico’s. DB Arbo Advies is als externe adviseur aangesloten bij de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland.

Deskundig, strategisch en praktisch advies

Dirk Bok: “DB Arbo Advies kan voor de leden van de VKB het volgende betekenen.

Voor kerkgemeenschappen en kerkgebouwen gelden dezelfde voorschriften als voor andere organisaties en gebouwen.

Als specialist kan ik de verantwoordelijken adviseren over het opzetten van een arbo- en veiligheidsbeleid en de laatste ontwikkelingen.

Aan de hand van een grondige risico-inventarisatie tijdens een visuele rondgang en gesprekken met betrokkenen, stel ik een pragmatische en overzichtelijke inventarisatie met plan van aanpak op. Daarmee kan heel praktisch gewerkt worden aan optimale arbeidsomstandigheden en veiligheid.

In het hele land adviseer en begeleid ik op die manier allerlei soorten organisaties. Ook diverse geloofsgemeenschappen maken inmiddels dankbaar gebruik van mijn diensten, zoals in Zwolle, Harderwijk, Dokkum, Heerhugowaard en in Alkmaar.“

Ter illustratie van mogelijke risico’s in de praktijk noemt Dirk de opstelling van kerkstoelen in relatie tot de voorschriften van de brandweer bij het vrijhouden van vluchtwegen. Losliggende bekabeling, brandvertragende vloerbedekking en de opslag van allerlei artikelen in de kerktoren zijn ook frequent voorkomende voorbeelden.

“Het gaat erom de veiligheid van gebruikers en bezoekers te waarborgen, ook op een begraafplaats, in de kapel of in een ander bijgebouw.”

Dit bericht is een samenvatting van een artikel dat u onder deze link vindt.

Meer info? Bel naar: 06 248 494 95.