db arbo advies veiligheids risico opleidingen preventiemedewerker

Heeft u de veiligheidsrisico’s in beeld?

Inspectie SZW constateert tekortkomingen bij bedrijven

De Inspectie SZW publiceerde in mei ‘Arbo in Bedrijf 2016’. Dit is een onderzoek naar de naleving van arboverplichtingen en blootstelling aan de arbeidsrisico’s. Ook de genomen maatregelen worden genoemd. 45% van alle bedrijven heeft een RI&E. Dit houdt in dat meer dan de helft, 55% geen RI&E heeft. Deze 45% geven aan niet met de Arbowetgeving en de verplichtingen in de RI&E op de hoogte te zijn.

Risico’s in kaart

Hoe is dat in uw onderneming? Artikel 5 van de Arbowet verplicht organisaties om bedrijfsrisico’s in kaart te brengen en schriftelijk vast te leggen. U moet de risico’s kennen voordat u actie kunt ondernemen. Dit vraagt adequate kennis van de risico’s op de werkvloer. Alleen met adequate kennis kunt u zorg dragen voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers.

Ontbreken van kennis

De Inspectie SZW toont in ‘Arbo in Bedrijf 2016’ aan dat lang niet iedere organisatie zijn risico’s kent. 35% van alle RI&E’s missen belangrijke risico’s of beschrijven zelfs geen enkel belangrijk risico. Het ontbreken van kennis is in de meeste gevallen de oorzaak. Minder dan de helft van de bedrijven heeft een preventiemedewerker aangesteld. 85% van deze preventiemedewerkers zijn niet geschoold, zij zeggen deskundig door opgebouwde ervaring te zijn. Dit houdt in dat slechts 15% van de preventiemedewerkers op veiligheid geschoold is. Het verkrijgen van kennis uit ervaring is onvoldoende om een RI&E op te stellen. De veiligheid binnen de organisatie  is hiermee niet geborgd.

Wilt u wel voldoen aan de Arbowet- en regelgeving? DB Arbo Advies levert incompany trainingen op maat. Met de training ‘TOP-Preventiemedewerker’ van DB Arbo Advies heeft uw preventiemedewerker voldoende adequate kennis om op operationeel niveau de arbeidsveiligheid te borgen.

DB Arbo Advies is 24/7 beschikbaar voor ondersteuning aan preventiemedewerker bij acute noodsituaties of vragen.

Neem contact op met DB Arbo Advies voor een vrijblijvend informatiegesprek over de mogelijkheden voor uw bedrijf.
Tel: 06 248 494 95

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *