machines met bewegende onderdelen

Oorzaak arbeidsongevallen bij machines met bewegende delen

22% van de arbeidsongevallen wordt veroorzaakt door bewegende delen bij cirkelzagen, snijmachines, verpakkingsmachines en andere machines met bewegende delen. Dat kan anders! Denk alleen maar aan het persoonlijke leed, verzuimkosten, medische kosten en hoge boetes. Dit artikel geeft waardevolle handvatten voor de dagelijkse praktijk.

Discrepantie tussen afschermingen en bewegende machineonderdelen

Ondanks dat fysieke beschermkappen of afschermingen aanwezig zijn, zie ik te vaak dat deze niet altijd effectief zijn. Medewerkers weten feilloos hoe ze voor hun gevoel sneller en makkelijker denken te werken, door deze te omzeilen.

Toegegeven: de afschermingen zijn niet altijd even praktisch ontworpen. Hier ligt een discrepantie tussen het ontwerp en de gebruiker.
Ik ben een groot voorstander van vroegtijdig overleg tussen machineontwerpers en gebruikers.

Werkgevers moeten zich hier meer bewust van zijn en hun werknemers de gelegenheid geven om in ontwerpprojecten te participeren.

RIVM onderzoek arbeidsongevallen

Het RIVM heeft 100 ernstige arbeidsongevallen uit 2015 en 2016 onderzocht. 22% van alle arbeidsongevallen heeft te maken met machines met bewegende delen.
De analyse laat zien dat onveilige manieren van werken en onveilige situaties al langer aanwezig zijn voor het ongeval plaats vindt.

Drie eenvoudige tips om veiliger te werken met machines met bewegende delen:

 • check regelmatig of alle machines nog in goede staat zijn
 • onderzoek of de werknemers nog steeds op een veilige manier werken
 • bekijk of de werkinstructies voorhanden zijn en bekend bij de werknemers

Risico-inventarisatie en machineveiligheid

De meeste risico-inventarisaties zijn onvoldoende toegespitst op machineveiligheid en het werken met machines met bewegende delen.

De maatwerk risico-inventarisatie van DB Arbo Advies, kent, mede door mijn specialisatie in machineveiligheid, enkele paragrafen waar deze risico’s in kaart worden gebracht.

Door met de werknemers en het management in gesprek te gaan, maak ik de risico’s snel inzichtelijk. Ik draag praktische en realistische oplossingen aan, die werken voor beide partijen.

Werkinstructies voor machines met bewegende delen

Alle onderzochte ongevallen met machines met bewegende delen kenmerkten zich door tekortkomingen in de werkinstructies. Ook hier zien we een discrepantie tussen opstellers van de werkinstructies en de gebruikers. De werkinstructies waren niet voorhanden of verouderd.

Ik kom ook regelmatig werkinstructies tegen, in een andere taal dan de taal van degene die met de machines werkt. Bijvoorbeeld een Poolse werknemer die geen Nederlands of Engels kent en een werkinstructie die alleen in het Nederlands en Engels is opgesteld.

Vijf tips van het RIVM

Het RIVM geeft vijf tips om de risico’s op arbeidsongevallen bij het werken met machines met bewegende delen te beperken.

 1. Regelmatig controleren of de afscherming effectief en compleet is
 2. Inventariseer specifiek de risico’s van het werken met deze machines in de risico-inventarisatie
 3. Evalueer de risico’s bij het werken met machines met bewegende delen in de praktijk
 4. Voorzie werknemers van deugdelijke en specifieke werkinstructies
 5. Observeer bijzondere gedragingen die tot ongevallen kunnen leiden

Hoe zou het voor uw bedrijf zijn als er minder kosten, boetes en ongevallen met machines met bewegende delen plaatsvinden? Als u tevreden werknemers hebt die veilig met machines kunnen werken?

Ik kom graag bij u langs voor een inventarisatie en advies over de veiligheid van uw machinepark. Neem via deze link contact op.

In een volgend artikel geef ik tips hoe deze vijf adviezen praktisch uitgevoerd kunnen worden.

Dirk Bok
DB Arbo Advies
Tel: 06 248 494 95

auditeren op afstand corona

5 urgente veiligheidsvraagstukken uit mijn dagelijkse praktijk

Veiligheid laten leven en renderen gaat niet vanzelf. In mijn dagelijkse rondgang bij bedrijven waar ik graag voor werk, zie ik een gezamenlijk kenmerk. Deze bedrijven zijn ervan overtuigd dat je veiligheidsbeleid niet opstelt omdat het verplicht is, maar omdat je het beste voor je mensen, je klanten en je machines wilt.

Als hoger veiligheidskundige en arbeidshygiënist kom ik bij veel verschillende bedrijven. De meeste bedrijven hebben veiligheid hoog in het vaandel staan. Zij investeren in hun bedrijf, machinepark en medewerkers. En niet alleen omdat het moet, maar vanuit een intrinsieke drive.

Hoe veiligheidsbeleid kan renderen

Ik word regelmatig benaderd door bedrijven die een controle van de arbeidsinspectie hebben gehad waarbij geconcludeerd werd dat zij hun zaken niet op orde hebben en er iets aan moeten doen. Ik ben ervan overtuigd dat je veiligheid geen aandacht moet geven omdat het verplicht is, maar omdat je het beste voor je mensen, je klanten en je machines wilt. Pas dan gaat veiligheid leven en renderen.

Praktische visie op veiligheidsvraagstukken

De bedrijven die ik adviseer hebben 1 gezamenlijk kenmerk, dat is: op een praktische manier uitvoering geven aan veiligheidsbeleid. Eerlijk gezegd kom ik ook het liefst bij bedrijven met deze visie.

5 veiligheidsvraagstukken en een praktische oplossing

Tijdens mijn rondgang bij bedrijven kom ik duizenden veiligheidsrisico’s tegen. De meest voorkomende veiligheidsvraagstukken en hun oplossing zet ik op een rij.

 1. Omgaan met de risicoinventarisatie: begin met de punten die direct op te lossen zijn
 2. Uitvoeren plan van aanpak: start gefaseerd en met een concrete planning
 3. Beoordelen machineveiligheid: bekijk de machine logisch en kijk of je niet bij bewegende onderdelen kunt komen
 4. Opzetten veiligheidsbeleid: zet alle mondelinge afspraken op papier en de basis voor het bedrijfsreglement is gelegd
 5. Schade aan magazijnstellingen: voorkomen is goedkoper dan repareren, laat chauffeurs praktisch bijscholen door een ervaren trainer, plaats aanrijdbeveiliging

Draagvlak voor veiligheidsbeleid

Tijdens mijn rondgang maak ik op een toegankelijke manier en met humor contact met de mensen op de werkvloer. Dat vind ik een van de leukste elementen in mijn werk. Veel van wat ik hoor, verwerk in mijn rapportages, waardoor deze gaan leven en er draagvlak vanuit de werkvloer ontstaat.

Trainen over veiligheidsbeleid: een feestje

In de toolboxmeetingen, trainingen en begeleiding van de preventiemedewerkers komt de dagelijkse praktijk naar voren. Doordat ik op een pragmatische manier de vertaalslag van de praktijk naar de wet- en regelgeving kan maken, zijn deze bijeenkomsten vaak voor beide partijen een feestje.

Hoe zou het voor uw organisatie zijn als:

 • medewerkers moeiteloos de veiligheidsregels hanteren
 • de arbeidsinspectie na een onaangekondigde controle geen aanmerkingen heeft
 • u zich geen zorgen hoeft te maken over een VCA- audit omdat alles klopt

Spreekt bovenstaande visie op veiligheidsbeleid en investeren in mensen en machines u aan? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek en een lekkere kop koffie.

DB Arbo Advies voor veiligheidsbeleid dat werkt

Dirk Bok, Hoger Veiligheidskundige, Arbeidshygiënist

DB Arbo Advies

basiscontract arbodienst DBArboAdvies Dirk Bok

4 punten om te voldoen aan de verplichting van een basiscontract met uw arbodienstverlener

Basiscontract

Alle partijen zijn gebaat bij duidelijke afspraken rond het 1 juli 2018 verplichte basiscontract voor arbodienstverlening. DB Arbo Advies zet de minimale basiseisen voor het basiscontract op een rij.

Bedrijfsarts

Zo moet o.a. geformuleerd staan hoe de toegang tot de bedrijfsarts is geregeld. Beschreven moet staan hoe de bedrijfsarts preventief adviseert én de werknemer heeft het recht een second opinion aan te vragen. De werkwijze dient ook beschreven te zijn in het basiscontract.

Klachtenprocedure

Onvolledige contracten leiden volgens de overheid tot onvolledige arbozorg. De verplichting van een klachtenprocedure is om deze reden opgenomen in het basiscontract. Bovendien dient de klachtenprocedure duidelijk beschreven zijn.

Taakverdeling

U bent wettelijk verplicht u bij te laten staan door een arbodienstverlener. Dit hoeft niet persé een arbodienst te zijn. Een overeenkomst met een veiligheidsdeskundige, arbeidshygiënist of arbeids- en organisatiedeskundige is voldoende. Het basiscontract dient duidelijkheid te geven bij welke taken u zich laat ondersteunen door een arbodienstverlener.

Preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft een nog duidelijker rol in het voorkomen van verzuim en ongevallen. De Arbowet stelt een nauwe samenwerking tussen de OR, Preventiemedewerker en de bedrijfsarts verplicht. De overlegvormen tussen deze disciplines moeten in het basiscontract vermeld staan.

DB Arbo Advies heeft met verschillende bedrijven een basiscontract. Als Hoger Veiligheidsdeskundige en Arbeidshygiënist is hij dé aangewezen persoon om in samenspraak met de opdrachtgever, de verplichte afspraken in een basiscontract vast te leggen.

Voor meer info neemt u contact op via: dbok@dbarboadvies.nl of telefonisch: 06 248 494 95.

5 zaken die je minimaal op orde moet hebben volgens de Arbowet DB Arbo Advies

5 zaken die je minimaal op orde moet hebben volgens de Arbowet

Om hoge boetes te voorkomen en werkbare situaties te creëren vind je hier een opsomming van vijf minimale verplichtingen waar je als bedrijf aan moet voldoen volgens de vernieuwde Arbowet.

Preventie en de Arbowet

De bedrijfsarts heeft een preventieve rol in de advisering over gezond en veilig werken.

Medewerkers moeten de bedrijfsarts vrijblijvend kunnen bezoeken om te spreken over hun gezondheid in relatie tot hun werk. Een open spreekuur is hier een goede oplossing voor.

Basiscontract en de Arbowet

Gemaakte afspraken tussen arbodienstverleners en werkgevers dienen vastgelegd te worden in een basiscontract. Belangrijk is dat de werkgever ook zelf het contract ondertekent.

Bedrijfsarts en de Arbowet

De bedrijfsarts moet beroepsziekten kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Ook dient de bedrijfsarts, om goed zicht te krijgen op de arbeidsomstandigheden, toegang krijgen tot elke werkplek in de organisatie.

Klachten

Iedere bedrijfsarts dient een klachtenprocedure te hebben. De werknemer is bij verschil van mening of twijfel aan het advies een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts.

Preventiemedewerker en de Arbowet

De OR of personeelsvertegenwoordiging dient in te stemmen met de benoeming van de preventiemedewerker. Dientengevolge krijgt de preventiemedewerker een duidelijker rol binnen de organisatie. DB Arbo Advies heeft een hoog gewaardeerde training preventiemedewerker. Praktisch, heerlijke lunch, interactief en heel leerzaam is de feedback die wij ontvangen.

machineveiligheid db arbo advies

Geef ludiek aandacht aan de dag van de BHV

5 november: dag van de BHV

Iedere eerste maandag van de maand hoor je om 12.00 uur  het luchtalarm. DB Arbo Advies roept iedereen op om maandag 5 november -op de dag van de BHV- bij het horen van de sirene, stil te staan bij de inzet van de bedrijfshulpverleners.

Landelijk aandacht voor inzet bedrijfshulpverleners

5 november 2018 wordt landelijk weer aandacht gevraagd voor de inzet van de ruim 500.000 bedrijfshulpverleners binnen Nederland. DB Arbo Advies roept iedere organisatie op om extra aandacht te geven aan hun BHV-organisatie.

Deze dag gaat over de veiligheid en gezondheid op het werk en van ons allemaal.

Bedrijfshulpverleners in het zonnetje

De dag van de BHV is er in de eerste plaats voor de niet-BHV’ers! Kernwoorden zijn support en waardering voor de BHV-er die zich inzet voor de ander.

Zet de BHV-er deze dag eens extra in het zonnetje!

Thema 2018 dag van de bedrijfshulpverlener

In 2017 luidde het thema “24/7 x 52 = 365 Er zijn altijd en overal BHV’ers om je heen!”

In 2018 geeft de slogan de kracht van de BHV organisatie weer: “Veiligheid kent slechts één tijd… op tijd.”

Training BHV- doe je mee

DB Arbo Advies heeft een exclusieve bewustwordingstraining voor BHV-ers ontwikkeld: ‘BHV- doe je mee?’

Een dagdeel stilstaan bij de praktische zaken waar de BHV-er tijdens een calamiteit mee te maken krijgt.

Onderwerpen in de training ‘BHV- doe je mee’

 • Hoe goed ken je je bedrijf
 • De BHV-er kent de bedrijfsrisico’s
 • De BHV-er en de zittenblijvers
 • Omgaan met weerstanden
 • De weg vrijmaken
 • Volmondig ja krijgen van het management voor het organiseren van oefeningen
 • De hulpverleners en de BHV-er vullen elkaar aan of….
 • Einde oefening of calamiteit voorbij en dan?

Wil je meer weten volg dan de training: ‘BHV- doe je mee?’

 • De training vindt plaats op 5 november van 12.00 uur tot 16.30 uur op een locatie in Zuid- Holland
 • Indien gewenst ook incompany op een datum naar keuze
 • Kosten 97,50 euro p.p.
 • Aanmelden via: dbok@dbarboadvies.nl

Als BHV kan je wat met de training van DB!

Extraatje voor de BHV-er

Een leuke test om te zien hoe veilig jij als BHV-er bent, vind je onder deze link.

heftruck db arbo advies

Niet alleen berijders, maar de heftruck zelf veroorzaakt ongelukken

Niet scheuren

Iedereen weet dat je niet met een heftruck door het magazijn moet scheuren. Als je volgens de regels rijdt, kan het toch gebeuren dat er een ongeluk gebeurd. Dit komt soms door de heftruck zelf.

Sommige heftrucks rijden binnen, andere buiten. De ene is elektrisch, de andere rijdt op diesel. Allerlei factoren zijn van invloed op de veiligheid van de heftruck.

De wettelijke regels waar een heftruck aan moet voldoen lees je onder deze link.

 

Meer weten over veiligheid in magazijnen? Lees hier meer en kom een kop koffiedrinken.

 

dbarboadvies risicoinventarisatie

Chauffeur check je truck voor een veilige werkomgeving

Chauffeur verantwoordelijk

De chauffeur van een hef- of magazijntruck is verantwoordelijk voor de veiligheid in en rond de truck.

Iedere dag een controle voor het werk voorkomt veel pech onderweg.

Controle

Loop voor je begint en na afloop van je werk een aantal punten na. De BMWT heeft een praktische checklist opgesteld die duidelijk weergeeft wat je na kunt lopen. Enkele voorbeelden: Check op lekkages, bandprofielen, remmen en schades. De checklist vind je hier.

Doe je voordeel ermee! Voorkom discussie en aansprakelijkheidstelling van de heftruckchauffeur!

Wil je meer weten over heftruckopleidingen en certificatie? Neem voor een praktisch advies contact op met Dirk Bok van DB Arbo Advies. Hands-on mentaliteit en realistisch nadenken is zijn kracht!

D. Bok

Tel: 0624849495

Strandreiniger examencommissie DBARBOADVIES

Dat zie je niet vaak: “een Arbeidshygiënist die de opleiding tot Hoger Veiligheidskundige volgt”

19 december 2017:  zes uur in de ochtend…… Dirk Bok reist over de mistige wegen, naar de examencommissie van Kader Opleidingen in Almelo. Vandaag staat de verdediging van zijn scriptie van de  afstudeeropdracht van de opleiding tot Hoger Veiligheidskundige op de planning.

Machinaal strandreinigen

De probleemstelling van het onderzoek luidt: “Wat zijn de veiligheidsrisico’s bij het machinaal strandreinigen en welke maatregelen (zowel operationeel als organisatorisch) moeten door de opdrachtgever worden getroffen om de risico’s te beperken en zodoende ook het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers te stimuleren?” 

Ruim op tijd om nog een kop koffie te drinken verschijnt Dirk bij de examencommissie. Gedreven en ervaren presenteert Dirk, alsof het geen examen is, maar zijn dagelijks werk zoals hij bij een opdrachtgever uitvoert.

Examencommissie

Het doet de examencommissie plezier dat Dirk, als arbeidshygiënist heeft besloten om de opleiding Hoger Veiligheidskundige te gaan volgen. De commissie: “dat zie je niet veel: een arbeidshygiënist die de opleiding tot Hoger Veiligheidskundige volgt!” 

De examencommissie vindt het onderwerp origineel en waardeert de succesvolle wijze van betrekken van directie en uitvoerende medewerkers bij het vinden van oplossingen. Hun conclusie luidt: “tijdens de verdediging laat Dirk zien dat hij goed in de materie zit en de achterliggende benodigde theorie beheerst.” Voor Dirk is het betrekken van medewerkers bij het inventariseren en oplossen van veiligheidsrisico’s een vanzelfsprekende zaak.

De examencommissie waardeert de verdediging met de uitspraak: “met uw verklaring geeft u een heldere uitleg. Een prima resultaat, u ontvangt een 9!”

Deze 9 brengt het gemiddelde cijfer voor de afstudeeropdracht op een 8.5 (scriptieverslag: 8.2, presentatie 8.5, verdediging 9.)

Na afloop

Na afloop verzucht een van de examinatoren: “wat heerlijk om de dag met zo’n presentatie en zulke cijfers te beginnen”.

Dirk Bok vangt blij en dankbaar de terugreis aan.

 

Wilt u ook gebruik maken van de kennis, ervaring en praktische en realistische aanpak van Dirk Bok bij uw veiligheidsproblemen? Bel naar: 06 248 494 95.

Letsel vrijwilligers: Hoge Raad doet uitspraak: "kerk is aansprakelijk"

Letsel vrijwilligers: Hoge Raad doet uitspraak: “kerk is aansprakelijk”

De uitspraak van de Hoge Raad in een aansprakelijkheidskwestie bij de inzet van vrijwilligers in de kerk kan grote gevolgen hebben voor het vrijwilligerswerk.

Ds. W. A. Zondag, voormalig hoogleraar arbeidsrecht in Groningen, nu predikant van de gereformeerde gemeente in Woerden wijst op een arrest van de Hoge Raad dd. 15 december 2016, dat kerken op het gebied van aansprakelijkheid „de volle verantwoordelijkheid dragen voor als er iets misgaat met vrijwilligers die actief zijn voor de kerk.”

Uitspraak Hoge Raad inzake vrijwilligerswerk

Het hoogste Nederlandse rechtsorgaan deed uitspraak in een kwestie rond de rooms-katholieke parochie in Duiven.

Een vrijwilliger van die parochie viel van het dak van het portaal van de Werenfriedkerk in Westervoort toen hij hielp bij het aanpassen van de verlichting van de kerktoren. De man hield er een dwarslaesie, gebroken ribben en een gebroken nekwervel aan over.

Dienstbetrekking als werknemer

Volgens de Hoge Raad is het kerkgenootschap in deze kwestie op dezelfde manier aansprakelijk als wanneer de man een dienstbetrekking had bij de parochie.

Het rechtscollege meent dat de man een positie had die vergelijkbaar was met die van een werknemer. „Omdat de zorg van de werkgever voor de veiligheid van de voor hem werkzame personen ingevolge artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek zich ook tot vrijwilligers uitstrekt.”

Volgens de predikant en arbeidsrechtjurist trekt de Hoge Raad ruime grenzen voor wat betreft de aansprakelijkheid van kerken. „In feite gaat het om alle vrijwilligerswerk dat ook verricht had kunnen worden door bijvoorbeeld de koster of iemand anders die in dienst was bij de kerk.”

Dakgoot schoonmaken: geen vrijwilligerswerk

Ds. Zondag adviseert kerken dan ook om aansprakelijkheidsrisico’s in kaart te brengen. „De kerk is een soort pluriforme werkgever. Alle beroepen worden binnen de kerk op enig moment wel eens uitgeoefend.

Dat betekent misschien ook dat je van bepaalde dingen moet zeggen: Dat laten we dus niet meer door vrijwilligers doen. Het schoonmaken van de goot van het kerkgebouw bijvoorbeeld.

Uitbesteden kost misschien wat meer, maar los daarvan: liever dat, dan er debet aan zijn dat iemand een ongeval overkomt.”

Expert risicoanalyse kerken

DB Arbo Advies is dé specialist voor het in kaart brengen van uw veiligheidsrisico’s. DB Arbo Advies is als externe adviseur aangesloten bij de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland.

Deskundig, strategisch en praktisch advies

Dirk Bok: “DB Arbo Advies kan voor de leden van de VKB het volgende betekenen.

Voor kerkgemeenschappen en kerkgebouwen gelden dezelfde voorschriften als voor andere organisaties en gebouwen.

Als specialist kan ik de verantwoordelijken adviseren over het opzetten van een arbo- en veiligheidsbeleid en de laatste ontwikkelingen.

Aan de hand van een grondige risico-inventarisatie tijdens een visuele rondgang en gesprekken met betrokkenen, stel ik een pragmatische en overzichtelijke inventarisatie met plan van aanpak op. Daarmee kan heel praktisch gewerkt worden aan optimale arbeidsomstandigheden en veiligheid.

In het hele land adviseer en begeleid ik op die manier allerlei soorten organisaties. Ook diverse geloofsgemeenschappen maken inmiddels dankbaar gebruik van mijn diensten, zoals in Zwolle, Harderwijk, Dokkum, Heerhugowaard en in Alkmaar.“

Ter illustratie van mogelijke risico’s in de praktijk noemt Dirk de opstelling van kerkstoelen in relatie tot de voorschriften van de brandweer bij het vrijhouden van vluchtwegen. Losliggende bekabeling, brandvertragende vloerbedekking en de opslag van allerlei artikelen in de kerktoren zijn ook frequent voorkomende voorbeelden.

“Het gaat erom de veiligheid van gebruikers en bezoekers te waarborgen, ook op een begraafplaats, in de kapel of in een ander bijgebouw.”

Dit bericht is een samenvatting van een artikel dat u onder deze link vindt.

Meer info? Bel naar: 06 248 494 95.

db arbo advies veiligheids risico opleidingen preventiemedewerker

Heeft u de veiligheidsrisico’s in beeld?

Inspectie SZW constateert tekortkomingen bij bedrijven

De Inspectie SZW publiceerde in mei ‘Arbo in Bedrijf 2016’. Dit is een onderzoek naar de naleving van arboverplichtingen en blootstelling aan de arbeidsrisico’s. Ook de genomen maatregelen worden genoemd. 45% van alle bedrijven heeft een RI&E. Dit houdt in dat meer dan de helft, 55% geen RI&E heeft. Deze 45% geven aan niet met de Arbowetgeving en de verplichtingen in de RI&E op de hoogte te zijn.

Risico’s in kaart

Hoe is dat in uw onderneming? Artikel 5 van de Arbowet verplicht organisaties om bedrijfsrisico’s in kaart te brengen en schriftelijk vast te leggen. U moet de risico’s kennen voordat u actie kunt ondernemen. Dit vraagt adequate kennis van de risico’s op de werkvloer. Alleen met adequate kennis kunt u zorg dragen voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers.

Ontbreken van kennis

De Inspectie SZW toont in ‘Arbo in Bedrijf 2016’ aan dat lang niet iedere organisatie zijn risico’s kent. 35% van alle RI&E’s missen belangrijke risico’s of beschrijven zelfs geen enkel belangrijk risico. Het ontbreken van kennis is in de meeste gevallen de oorzaak. Minder dan de helft van de bedrijven heeft een preventiemedewerker aangesteld. 85% van deze preventiemedewerkers zijn niet geschoold, zij zeggen deskundig door opgebouwde ervaring te zijn. Dit houdt in dat slechts 15% van de preventiemedewerkers op veiligheid geschoold is. Het verkrijgen van kennis uit ervaring is onvoldoende om een RI&E op te stellen. De veiligheid binnen de organisatie  is hiermee niet geborgd.

Wilt u wel voldoen aan de Arbowet- en regelgeving? DB Arbo Advies levert incompany trainingen op maat. Met de training ‘TOP-Preventiemedewerker’ van DB Arbo Advies heeft uw preventiemedewerker voldoende adequate kennis om op operationeel niveau de arbeidsveiligheid te borgen.

DB Arbo Advies is 24/7 beschikbaar voor ondersteuning aan preventiemedewerker bij acute noodsituaties of vragen.

Neem contact op met DB Arbo Advies voor een vrijblijvend informatiegesprek over de mogelijkheden voor uw bedrijf.
Tel: 06 248 494 95