basiscontract arbodienst DBArboAdvies Dirk Bok

4 punten om te voldoen aan de verplichting van een basiscontract met uw arbodienstverlener

Basiscontract

Alle partijen zijn gebaat bij duidelijke afspraken rond het 1 juli 2018 verplichte basiscontract voor arbodienstverlening. DB Arbo Advies zet de minimale basiseisen voor het basiscontract op een rij.

Bedrijfsarts

Zo moet o.a. geformuleerd staan hoe de toegang tot de bedrijfsarts is geregeld. Beschreven moet staan hoe de bedrijfsarts preventief adviseert én de werknemer heeft het recht een second opinion aan te vragen. De werkwijze dient ook beschreven te zijn in het basiscontract.

Klachtenprocedure

Onvolledige contracten leiden volgens de overheid tot onvolledige arbozorg. De verplichting van een klachtenprocedure is om deze reden opgenomen in het basiscontract. Bovendien dient de klachtenprocedure duidelijk beschreven zijn.

Taakverdeling

U bent wettelijk verplicht u bij te laten staan door een arbodienstverlener. Dit hoeft niet persé een arbodienst te zijn. Een overeenkomst met een veiligheidsdeskundige, arbeidshygiënist of arbeids- en organisatiedeskundige is voldoende. Het basiscontract dient duidelijkheid te geven bij welke taken u zich laat ondersteunen door een arbodienstverlener.

Preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft een nog duidelijker rol in het voorkomen van verzuim en ongevallen. De Arbowet stelt een nauwe samenwerking tussen de OR, Preventiemedewerker en de bedrijfsarts verplicht. De overlegvormen tussen deze disciplines moeten in het basiscontract vermeld staan.

DB Arbo Advies heeft met verschillende bedrijven een basiscontract. Als Hoger Veiligheidsdeskundige en Arbeidshygiënist is hij dé aangewezen persoon om in samenspraak met de opdrachtgever, de verplichte afspraken in een basiscontract vast te leggen.

Voor meer info neemt u contact op via: dbok@dbarboadvies.nl of telefonisch: 06 248 494 95.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *