machines met bewegende onderdelen

Oorzaak arbeidsongevallen bij machines met bewegende delen

22% van de arbeidsongevallen wordt veroorzaakt door bewegende delen bij cirkelzagen, snijmachines, verpakkingsmachines en andere machines met bewegende delen. Dat kan anders! Denk alleen maar aan het persoonlijke leed, verzuimkosten, medische kosten en hoge boetes. Dit artikel geeft waardevolle handvatten voor de dagelijkse praktijk.

Discrepantie tussen afschermingen en bewegende machineonderdelen

Ondanks dat fysieke beschermkappen of afschermingen aanwezig zijn, zie ik te vaak dat deze niet altijd effectief zijn. Medewerkers weten feilloos hoe ze voor hun gevoel sneller en makkelijker denken te werken, door deze te omzeilen.

Toegegeven: de afschermingen zijn niet altijd even praktisch ontworpen. Hier ligt een discrepantie tussen het ontwerp en de gebruiker.
Ik ben een groot voorstander van vroegtijdig overleg tussen machineontwerpers en gebruikers.

Werkgevers moeten zich hier meer bewust van zijn en hun werknemers de gelegenheid geven om in ontwerpprojecten te participeren.

RIVM onderzoek arbeidsongevallen

Het RIVM heeft 100 ernstige arbeidsongevallen uit 2015 en 2016 onderzocht. 22% van alle arbeidsongevallen heeft te maken met machines met bewegende delen.
De analyse laat zien dat onveilige manieren van werken en onveilige situaties al langer aanwezig zijn voor het ongeval plaats vindt.

Drie eenvoudige tips om veiliger te werken met machines met bewegende delen:

  • check regelmatig of alle machines nog in goede staat zijn
  • onderzoek of de werknemers nog steeds op een veilige manier werken
  • bekijk of de werkinstructies voorhanden zijn en bekend bij de werknemers

Risico-inventarisatie en machineveiligheid

De meeste risico-inventarisaties zijn onvoldoende toegespitst op machineveiligheid en het werken met machines met bewegende delen.

De maatwerk risico-inventarisatie van DB Arbo Advies, kent, mede door mijn specialisatie in machineveiligheid, enkele paragrafen waar deze risico’s in kaart worden gebracht.

Door met de werknemers en het management in gesprek te gaan, maak ik de risico’s snel inzichtelijk. Ik draag praktische en realistische oplossingen aan, die werken voor beide partijen.

Werkinstructies voor machines met bewegende delen

Alle onderzochte ongevallen met machines met bewegende delen kenmerkten zich door tekortkomingen in de werkinstructies. Ook hier zien we een discrepantie tussen opstellers van de werkinstructies en de gebruikers. De werkinstructies waren niet voorhanden of verouderd.

Ik kom ook regelmatig werkinstructies tegen, in een andere taal dan de taal van degene die met de machines werkt. Bijvoorbeeld een Poolse werknemer die geen Nederlands of Engels kent en een werkinstructie die alleen in het Nederlands en Engels is opgesteld.

Vijf tips van het RIVM

Het RIVM geeft vijf tips om de risico’s op arbeidsongevallen bij het werken met machines met bewegende delen te beperken.

  1. Regelmatig controleren of de afscherming effectief en compleet is
  2. Inventariseer specifiek de risico’s van het werken met deze machines in de risico-inventarisatie
  3. Evalueer de risico’s bij het werken met machines met bewegende delen in de praktijk
  4. Voorzie werknemers van deugdelijke en specifieke werkinstructies
  5. Observeer bijzondere gedragingen die tot ongevallen kunnen leiden

Hoe zou het voor uw bedrijf zijn als er minder kosten, boetes en ongevallen met machines met bewegende delen plaatsvinden? Als u tevreden werknemers hebt die veilig met machines kunnen werken?

Ik kom graag bij u langs voor een inventarisatie en advies over de veiligheid van uw machinepark. Neem via deze link contact op.

In een volgend artikel geef ik tips hoe deze vijf adviezen praktisch uitgevoerd kunnen worden.

Dirk Bok
DB Arbo Advies
Tel: 06 248 494 95