Berichten

Mondmaskers veiligheid

Mythes, veiligheid en schijnveiligheid van mondmaskers met checklist om te doorlopen alvorens mondmaskers te kopen

Mondmaskers, er is veel over te doen, maar hoe zit het nu werkelijk? Veel mensen die in productiebedrijven werken voelen zich onrustig of zijn zelfs bang omdat ze weten dat er bijna geen goedkeurde FFP2- maskers verkrijgbaar zijn. Vertel jij jezelf ook dat elk masker de drager toch wel een beetje bescherming biedt? Een blog met zin en onzin van mondmaskers, veiligheid en schijnveiligheid en een checklist om eerst te doorlopen voordat je maskers gaat kopen.

Mythes over mondmaskers

Geloof jij dat medische maskers zowel de patiënt, als de drager beschermen? Dat mondmaskers anderen beschermen omdat jij beschermd bent? Ben jij blij met alle bedrijven die nu als een speer mondmaskers gaan maken? Denk je dat het reëel is dat zij het tekort oplossen? Denk je dat als je een masker wast of ontsmet het blijvend beschermt en langer meegaat? Lees dan zeker dit blog en download het whitepaper.

Gewaardeerde collega’s gaan uitgebreid in op deze en andere mythen.

De uitdagingen bij het dragen van mondmaskers

Grote uitdagingen ontstaan door de schaarste van mondmaskers. Het ene masker is immers het andere niet. En hoe is het nu echt gesteld met de bescherming van de verschillende maskers?

Ik krijg veel vragen over schijnveiligheid en welke maskers je met een gerust hart in bepaalde sectoren kunt inzetten? Je leest het in de download onderaan dit artikel.

 

Eerst de check doorlopen, dan pas maskers kopen

Social distancing is een maatregel die lijkt te helpen. Garantie krijgen we nooit. Of mondmaskers ons gaan helpen zal de tijd uitwijzen. Wil je weten welke mythen er bestaan rondom maskers en wat de juiste methode is om veilige persoonlijke beschermingsmiddelen te kiezen?

Een download vind je in de link hieronder. Een betrouwbaar artikel over de zin en onzin van mondmaskers, veiligheid en schijnveiligheid en een checklist om eerst te doorlopen voordat je een masker gaat kopen.

Download hier het onderzoek inclusief de checklist.

 

Vragen? Weet mij te vinden via: 06 248 494 95 of mail naar dbok@dbarboadvies.nl

 

 

3 belangrijkste arbopunten voor uw arbobeleid van prinsjesdag 2019

De drie belangrijkste arbopunten van Prinsjesdag 2019

Arbobeleid: heeft Prinsjesdag 2019 in de troonrede aandacht voor veilig en gezond werken? Aan langer doorwerken ontkomt niemand meer. Om dat mogelijk te maken moeten we ons blijven ontwikkelen, veilig werken en meegaan met nieuwe technologieën. De drie belangrijkste arbopunten op een rij.

1. Prinsjesdag, arbobeleid en de RI&E

Werk mag zeker niet leiden tot een slechte gezondheid. Daarom zijn goede arbeidsomstandigheden essentieel. Elke werkgever dient zijn arbobeleid af te stemmen om gezondheidsschade te beperken.

Een grondige risico-inventarisatie om de gezondheids- en veiligheidsrisico’s te inventariseren is onmisbaar. DB Arbo Advies stelt risico-inventarisaties op en adviseert strategische en tegelijkertijd praktisch over de te nemen maatregelen treffen en hoe deze te evalueren.

Het kabinet zet ook in op betere naleving van het plan van aanpak. Dit hebben we desalniettemin over onszelf afgeroepen. Veel (kleine) werkgevers voeren de RI&E met bijbehorend plan van aanpak nog onvoldoende uit.

2. Leven Lang Ontwikkelen is ook goed arbobeleid

Om vitaal, flexibel en duurzaam inzetbaar te blijven op een veranderende arbeidsmarkt dient men zich een leven lang te ontwikkelen. Dit moet tegelijkertijd zorgen voor behoud van kwaliteit bij de werkende beroepsbevolking. Het kabinet stelt daarom persoonlijk ontwikkelbudget beschikbaar voor werkenden en werkzoekenden. Tevens zijn er structureel extra middelen beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid. Daardoor kunnen werknemers langer doorwerken tot hun pensioen.
Met het opnemen van de invulling van loopbaanbudget in het arbobeleid toont u ook goed werkgeverschap.

Leven Lang Ontwikkelen opnemen in arbobeleid

Investeren in Personal branding voor medewerkers is onontkoombaar. Trendwatcher Lieke Lamb voorspelt dat ook werknemers zichzelf meer moeten laten zien. Ook werknemers moeten zich laten zien met intrapreneurschap. Het gaat hierbij om personal branding. De mogelijkheid om aan jezelf te kunnen werken wordt steeds belangrijker. De relevantie om jezelf goed neer te zetten namelijk ook.

Start in 2019 met Personal branding

Werkgevers hoeven niet tot volgend jaar te wachten met het inzetten van ontwikkelbudget. Aan het einde van het jaar is er vaak nog veel geld te besteden. Laat uw werknemers profiteren van hun ontwikkel- of loopbaanbudget. Personal branding is win-win. De werknemer investeert in zijn eigen ontwikkeling, raakt hierdoor gemotiveerd en meer betrokken bij het bedrijf, voelt zich gelukkiger en verzuimt daardoor minder.

Door bedrijfskundige personal branding wordt de werknemer een ambassadeur van uw bedrijf. En hoe hij dit uit kan stralen leert hij in een personal branding programma. Dit resulteert tevens in een natuurlijke aantrekkingskracht voor nieuwe werknemers.

3. Preventie beroepsziekten opnemen in arbobeleid

Het voorkomen van gezondheidsschade door blootstelling aan gevaarlijke stoffen en fysieke belasting heeft grote belangstelling van het kabinet. Daarom zet zij met extra middelen in op preventie om beroepsziekten te voorkomen.
Een voorbeeld is het vergemakkelijken van schadeafhandelingen van beroepsziekten als schade door chroom-6.

Blij met de OPS-motie

Heel blij ben ik met de motie om de OPS-slachtoffers in 2020 uit coulance financieel tegemoet te komen. Vandaar dat er extra financiële middelen beschikbaar zijn gesteld. Eindelijk overheidserkenning voor deze beroepsziekte.

Handhaving op deugdelijk arbobeleid neemt toe

Het kabinet investeert fors in de Inspectie SZW om de handhaving en fraudebestrijding te vergroten. Daardoor denkt de overheid een eerlijke arbeidsmarkt te bevorderen en gezond en veilig werken te vergroten.

De Inspectie SZW zet daarom met de vrijgemaakte middelen in op

  • herstel van de balans tussen ongevalsonderzoeken en actieve, op preventie gerichte inspecties op het terrein van veilig en gezond werk
  • verhoging van het aandeel gezamenlijke inspecties bij Brzo-bedrijven naar tenminste 90%
  • een verdubbeling van de inspectiedekking eerlijk werk in 2023 naar 2%

(Bron: Rijksbegroting 2020, Sociale Zaken en Werkgelegenheid)